mario_planlos

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6908
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
319
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1004
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
46
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Toronto, Canada
11357
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
23078
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5194
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cornelius, NC
3354
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2193
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
11766
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Austin, TX
52
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối https://www.twitch.tv/nextleveltrading
106
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Weltweit
1381
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hannover
3655
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
41798
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Estonia
22384
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
8637
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Vietnam
42274
543
1806
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PL1!
PLATINUM FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ATVI
Activision
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư