netbusinessman

Về tôi Civil Engineer, Forex Trader
Đã tham gia Abu Dhabi
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Iran
24
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami, FL USA
81
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
526
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UAE
3312
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
703
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13506
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
619
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
22951
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Gujarat
37622
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối https://t.me/KeyLevelTrading
628
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
39534
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6485
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Paris, France
9011
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vancouver, Canada
18023
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12062
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1487
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
18964
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Italy
24
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
103887
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
27798
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Slovenia
8529
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Estonia
23
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PCLN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư