nkoch846

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Galaxia X-235A1
72
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
(AAPL/AAPL*10+TSLA/TSLA*15+KO/KO*5+GOLD/GOLD+INTC/INTC*5)/5
(AAPL/AAPL*10+TSLA/TSLA*15+KO/KO*5+GOLD/GOLD+INTC/INTC*5)/5
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư