portuguestrader

Về tôi I trade SPY, NASD, GBPUSD and USDJPY. I take Trades LIVE and share my ideas in the Chat in Real Time. Before and After. Feel free to message me to know more about my approach. Good Trading to everyone :)
Đã tham gia
Trading LIVE and sharing Real Time
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư