ptero1492

Pro
Về tôi Young exploration professional looking for financial freedom using a roundabout investment strategy. Will retire at 40.
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Qatar
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
16
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Zürich
79
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1458
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
203
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London
1249
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DRE
DREADNOUGHT RESOURCES LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TUF
HONEY BADGER SILVER INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OSI2
MONARCA MINLS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VGLD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ABRA
ABRASILVER RESOURCE CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CMB
CMC METALS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DMX
DISTRICT METALS CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DEF
DEFIANCE SILVER CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SKP
STRIKEPOINT GOLD INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SLV
iShares Silver Trust
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SB1!
SUGAR NO. 11 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
COPX
Global X Copper Miners ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ES1!
E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DJI
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
UKX
UK 100 INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
M2V
Velocity of M2 Money Stock
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VIX
VOLATILITY S&P 500
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
USCI
United States Commodity Index Fund ETV
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FYL
FINLAY MINERALS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KS
KLONDIKE SILVER CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PSLV.U
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GOG
GOLDEN TAG RESOURCES
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AYA
AYA GOLD & SILVER INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ELEF
SILVER ELEPHANT MINING CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EQTY
EQUITY METALS CORPORATION
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SAE
SABLE RESOURCES
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MMN
MONARCA MINERALS INC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAGWCU
SILVER / WORLD CURRENCY UNIT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TRJEFFCRB/SPX
TRJEFFCRB/SPX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
COPPER
Copper
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
US100
US 100
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CN50USD
China A50
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NIFTY
NIFTY 50
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
US10Y
United States 10 Year Government Bonds Yield
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MOVE
ICE BOFAML U.S. BOND MARKET OPTION VOLATILITY ESTIMATE INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư