sunboy11

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
7934
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4582
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Wall Street, NYC
1463
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
1809
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3208
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối The Globe
1134
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Switzerland
2375
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
3131
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17268
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10798
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Netherlands
1411
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
101
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
15662
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 🌎Earth🌎
1422
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39938
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Delhi, India
105458
0
846
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45003
0
179
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
41106
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
31275
0
117
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
2171
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư