teppi_edmund

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối NY
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2609
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
42
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
138
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
60
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
13362
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Visiting Planet Earth
1258
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
14523
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Telegram: @jduyck
2019
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Iran
96
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Wonderland
6735
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4654
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
44953
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
9770
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13138
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
34256
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
40580
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3717
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York, NY, USA
293
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States, CT
13483
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
33446
26
127
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BRN1!
BRENT CRUDE OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2018
AAC TECH
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2318
PING AN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3328
BANKCOMM
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1299
AIA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
388
HKEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HSI
HANG SENG INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HKDCNY
HONG KONG DOLLAR / CHINESE YUAN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HSI1!
HANG SENG INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2382
SUNNY OPTICAL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2388
BOC HONG KONG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1398
ICBC
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
939
CCB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
HSBC HOLDINGS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
700
TENCENT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HSI2!
HANG SENG INDEX FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HSI
HANG SENG INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư