wearethearx

Về tôi We like to build and analyse models. More than that we like to discuss them - so please take our ideas with a pinch of salt.
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Gauteng
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cape Town, South Africa
258
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
137
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, United Kingdom
171
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối South Africa
77
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
155
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối South Africa
720
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cape Town, South Africa
258
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
300750
CONTEMPORARY AMPER
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BLU
BLUE LABEL TELECOMS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DIVTRX
CORESHARES DIVTRAX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CSP500
CORESHARES S&P 500
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ATT
ATTACQ LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AFT
AFRIMAT LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ADAUSD
Cardano / US Dollar (calculated by TradingView)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GME
GameStop Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SLM
SANLAM LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EQU
EQUITES PROP FUND LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CSPROP
CORESHARES SAPROP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CSB
CASHBUILD LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ASHINF
ASHBURTON INFLATION ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AEL
ALTRON LIMITED A
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ASC
ASCENDIS HEALTH LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư