Widget Biểu đồ Thời gian Thực Nâng cao

Đây là một biểu đồ miễn phí và mạnh mẽ để bạn dễ dàng nhúng vào bất kỳ trang web nào. Biến nó thành của bạn với rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh khác nhau.

Mã nhúng

HTML
React

Cài đặt

Nền biểu đồ
Lưới
x
Cài đặt lại Áp dụng

Các Ví dụ trực tiếp

Một số ví dụ về cách biểu đồ của chúng tôi được sử dụng trên trang web tài chính:

Bản Demo

Phân tích Kỹ thuật
Biểu đồ Vùng Cơ bản
Danh sách theo dõi
Nền tảng phân tích

Nếu bạn muốn làm hài lòng các chuyên gia phân tích biểu đồ cao cấp, hãy cung cấp cho họ tất cả các bản vẽ có sẵn - có trên 100 bản vẽ như thế! Bạn cũng có thể thêm các chỉ báo mà sẽ xuất hiện theo mặc định trên tiện ích. Tất nhiên, bạn cũng có thể để họ sử dụng trên 80 chỉ báo trong đó.   Không giới hạn các khả năng - bạn có thể thêm nhiều thứ như thang giá thứ hai ở bên trái, và thay đổi giữa thang tỷ lệ Phần trăm và Log. Bạn cũng có thể so sánh một số mã giao dịch bằng cách phủ lên chúng, hoặc đặt chồng lên các biểu đồ phụ khác nhau.

Mã nhúng

HTML
React

Nếu bạn chỉ muốn có một biểu đồ tài chính cơ bản cho người dùng nói chung, thì không cần phải tải quá nhiều các widget với các tùy chọn mở rộng. Bạn cũng có thể muốn biến nó thành Biểu đồ vùng, là loại biểu đồ cơ bản nhất - nhìn khá đẹp mà không chiếm quá nhiều không gian! Nếu nó vẫn còn quá nhiều, hãy xem Tổng quan về Thị trường và Tổng quan về Mã giao dịch của chúng tôi.

Mã nhúng

HTML
React

Bạn có thể thêm danh sách theo dõi được liên kết với biểu đồ. Khi bạn bấm vào một biểu tượng trong danh sách theo dõi, nó sẽ thay đổi trên biểu đồ. Bạn có thể thêm danh sách được xác định trước hoặc thay đổi tự động, tùy thuộc vào nội dung bạn muốn hiển thị cho người dùng của mình.

Mã nhúng

HTML
React

Bạn có thể thêm nhiều bảng điều khiển, chẳng hạn như danh sách những mã giảm nhiều nhất và mã tăng nhiều nhất, chi tiết cho từng mã, tin tức, và lịch kinh tế - biến một biểu đồ đơn giản thành một nền tảng phân tích đầy đủ.

Mã nhúng

HTML
React

Các câu hỏi thường gặp

Các sàn Giao dịch muốn các website phải trả phí cho dữ liệu thời gian thực. Theo yêu cầu của họ, chúng tôi chỉ được phép truyền dữ liệu chậm lại. Dưới đây là danh sách những gì có sẵn. Dữ liệu ngoại hối và dữ liệu tiền điện tử là thời gian thực.

Chúng tôi mua dữ liệu từ nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu và tiếp tục bổ sung thêm các sản phẩm mới thường xuyên. Một số giao dịch hiện vẫn chưa được hỗ trợ. Các thị trường có sẵn được liệt kê tại đây. Không thể tìm thấy dữ liệu bạn cần để hiển thị? Vui lòng chỉ định bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Không thể thêm tập lệnh vào widget vào thời điểm này. Bạn có thể xuất bản một ý tưởng với tập lệnh của bạn và nhúng nó.

Không thể thêm chiến lược vào widget tại thời điểm này. Bạn có thể xuất bản một ý tưởng với chiến lược của bạn và nhúng nó.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không được phép hiển thị mã giao dịch đó trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong các widget.

Không. Gói nâng cấp trả phí không ảnh hưởng đến dữ liệu trong các tiện ích. Bất kỳ gói nâng cấp nào cũng chỉ có tác dụng trên hồ sơ TradingView của bạn. Để có được dữ liệu thời gian thực trên trang web của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch.

Chúng tôi không có API cho phép truy cập vào dữ liệu. REST API của chúng tôi dành cho các nhà môi giới muốn được hỗ trợ trên nền tảng giao dịch của chúng tôi.

Không thể tải xuống hoặc xuất dữ liệu từ TradingView tại thời điểm này.

Có một số tùy chọn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Có một số tùy chọn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Sử dụng cài đặt Tự động thay đổi kích cỡ. Khi autosize được bật, widget sẽ sử dụng 100% của độ rộng và/hoặc chiều cao khả dụng của phần tử kèm theo. Việc đặt kích cỡ cụ thể của phần tử gốc rất quan trọng để widget hoạt động hiệu quả.

Tất cả các cài đặt tiện ích có sẵn được trình bày trong hàm point-and-click. Nếu những gì bạn muốn thay đổi không có ở đây, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Vâng. Dưới đây là một số gợi ý:

  1. Sao chép và dán tập lệnh widget ở một nơi nào đó trên trang:
    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script>
  2. Tạo một phần tử vùng chứa có thuộc tính ID đã đặt.
  3. Gọi hàm new TradingView.widget() khi bạn muốn widget hiển thị. Ngoài các cài đặt khác, cũng phải có tùy chọn container_id trong danh sách tham số. Nó phải có giá trị của thuộc tính chứa ID đã tạo trước đó.

Có khả năng, vấn đề có thể phát sinh từ việc cố gắng chèn mã thô động, do đó buộc trình duyệt chặn việc thực thi tập lệnh được nhúng. Điều này có thể xảy ra ví dụ như khi chèn thông qua innerHTML xảy ra. Việc cố gắng tự động chèn mã bằng một số thư viện nhất định (ví dụ: jQuery) cũng có thể làm gián đoạn việc khởi chạy đầy đủ của widget. Nếu bạn đang nhúng mã trên trang web được vận hành bằng cơ sở hạ tầng của bên thứ 3, hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn của họ hoặc yêu cầu nhà phát triển nền tảng trợ giúp.

Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này.