ngochoangcoin

Short PEPE/USDT

Giá xuống
ngochoangcoin Cập nhật   
BINANCE:1000PEPEUSDT.P   1000PEPE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Short PEPE/USDT
Entry: 0.001586
STL: 0.0015998 (-0.81%)
TP: 0.0015444 (+2.68%)
R:R= 1:3
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.