bumbum123

Dự đoán về Sun

TSE:4053   SUN INC
Sun tăng liên tục nhiều phiên.
Sàn mothers mất điểm hôm nay, Sun -1.2%. Chốt phiên Bullish thắng.
Dự báo điểm In, Out theo đồ thị và tiếp tục theo dõi thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.