thachvanlanh

Phân tích mã AAA (cổ phiếu An Phát Xanh)

HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Phân tích cơ bản: chỉ số tài chính khá ok, thuộc nhóm vật liệu cơ bản thích hợp trú lạm phát, giá còn hợp lý không quá cao cho người mới, khối lượng giao dịch cao.
Kết hợp chỉ báo ichimoku và fibonacci:
- Giá mua tích lũy 15600-16400, do dịch bệnh có thể sẽ có điều chỉnh, thích hợp cho bắt đáy
- Do đó là vùng giá hỗ trợ vũng chắc
- Nếu tăng thủng ngưỡng 17250, giá sẽ đi lên tích theo hình