tradingpro2012

AAA vận động theo mô hình 2 đáy,có phải An Phát xanh đã trở lại?

Giá lên
HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Nhìn trên đồ thị daily chúng ta thấy đồ thị của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát - AAA đang đứng quanh đường viền cổ 17, việc đường giá đóng cửa ngày vượt 17 sẽ xác nhận mô hình 2 đáy đối với cổ phiếu AAA . Quan sát khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu AAA những phiên gần đây tôi nhận thấy mạnh tại những phiên cổ phiếu AAA tăng giá cho thấy dòng tiền thông minh đã âm thầm chảy vào cổ phiếu AAA , bên cạnh đó chỉ báo kỹ thuật MACD đã cắt đường tín hiệu đi lên và nằm trên 0 cho tín hiệu mua khá tin cậy, các chỉ báo khác RSI , stochatic cũng cho tín hiệu mua vào.Việc đường giá vượt MA200 đặt quanh 16,5 cũng củng cố cho xu hướng tăng giá trung hạn đối với cổ phiếu AAA .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.