nguyendbach

AAA - Tìm nơi nhét dòng tiền ngắn hạn.

Giá lên
nguyendbach Cập nhật   
HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
AAA đang tạo nền tích lũy.
Stochastic đường %K cắt %D từ vùng oversold đi lên.
Giá trong phiên giằng co nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều, đà tăng vẫn tích cực.
Theo dõi tìm điểm vào hợp lý.
Bình luận:
Giá đã có một phiên tăng khá tốt, tuy vậy vẫn còn khả năng đây là bulltrap, 18.3 cũng là một ngưỡng kháng cự của AAA. Mặc dù vậy các chỉ báo CCI và Stoch đều xác lập lần lượt trên đường 100 và 80. RSI cũng cho tín hiệu tích cực.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.