GKFXPrimeVN

Apple, cổ phiếu đáng mua nhất làng công nghệ

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Hiện tại, thị trường chứng khoán Mỹ đang phục hồi. Những thông tin về việc lợi tức trái phiếu có thể giảm sẽ hỗ trợ cho các chỉ số như DJIA, S&P500 ,... tăng mạnh. Cùng đà tăng đó, không thể bỏ qua Apple . Những tín hiệu tích cực hơn trong việc tiêu thụ Iphone sẽ giúp cp này tăng đáng kể.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.