TradeProEdu

APPLE CHẮC CHẮN LÀ CỔ PHIẾU DÀI HẠN

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Lệnh Chờ mua cổ phiếu Apple
🍎🍏
Với biên độ giá hiện tại và khả năng bức lên trong những phiên hưng phấn về gói cứu trợ từ nghị viện Mỹ, bên cạnh đó sản phẩm IPhone mới sắp ra mắt (cả nhà có thể thấy, 10 lần ra mắt sản phẩm là 10 lần tăng giá), Chưa nói đến công nghệ liên quan xu hướng là blockchain.
Đây là 1 trong 3 cổ phiếu em kiến nghị đầu tư
Lưu ý: Đây là cổ phiếu phòng thủ, tức là thị trường tăng giảm không tác động nhiều đến giá do Beta thấp.
Hãy tận hưởng niềm vui cổ phiếu này 4 tháng... 💹

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.