GKFXPrimeVN

Apple, xu hướng vẫn tiếp tục tăng!

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple là công ty có doanh thu cũng như lợi nhuận hàng đầu TG . Tôi rất tin tưởng Apple sẽ vẫn giữ vị thế này và cp của công ty sẽ tăng lại.