zackss

Những sóng tăng đầu tiên , sau những tín hiệu từ nhà trắng.

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Kết quả tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, kết quả thu nhập hàng quý tốt hơn đáng sợ, cắt giảm lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và dữ liệu việc làm vững chắc của Hoa Kỳ.

Cổ phiếu Apple cũng đã tăng lên một mức cao mới , với sức mạnh của iPhone hiện tăng 13% trong tháng trước và 63% vào năm 2019. Công ty đã công bố kết quả tài chính Q4 2019 mạnh mẽ hơn dự kiến ​​trên cả hai dòng trên cùng và dưới cùng vào tuần trước . Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh iPhone của công ty đã ổn định phần nào và có khả năng sẽ quay trở lại tăng trưởng trong đơn vị điện thoại thông minh chủ chốt và Trung Quốc sau một năm 2019 khó khăn. Trong khi đó, đơn vị dịch vụ của Apple tiếp tục tỏa sáng.
Phố Wall và các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem nếu Apple TV + sẽ có thể cạnh tranh trong một thị trường trực tuyến .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.