ceonguyentando

APPLE XÁC NHẬN BÁN KHỐNG - 24.04.2023

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
PHÂN TÍCH APPLE NGÀY 24/04/2023
+ VIEW KHUNG TUẦN
Đóng tuần bằng cây Doji; giá đóng cửa thấp hơn đường hỗ trợ trendline trong mô hinh hình kênh giá kênh song song.

Xác nhận phe bò đã không đủ mạnh để đẩy giá lên...và phe gấu đã lao vào. =>>> Khả năng có 1 đợt bán mạnh của Phe Gấu.

+ VIEW Ở KHUNG NGÀY.
Giá đóng cửa và rơi dưới trendline kênh giá song song.
Chỉ số RSi và hành động giá cho phân kỳ âm...RSI đang suy yếu và giảm dần từ vùng quá mua hơn 70 về.

KẾT LUẬN:
Dựa vào 2 yếu tố ủng hộ trên. Bán khống APPLE vùng entry 165; SL 169; TP 120. Tỷ lệ R >= 9
Quản lý vốn.
Chúc các bạn giao dịch thành công.
@tradedukich-Donguyen

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.