AnalysisEagle8x

Có Nên Nắm Giữ Apple Thời Điểm Hiện Tại ?

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sau những phiên liên tiếp giảm của cổ phiếu công nghệ do sự điều chỉnh của thị trường.
Hiện tại kinh tế Mỹ đang hồi phục, cùng với gói tài khóa 1,9 nghìn tỷ đô la, Trái phiếu chính phủ vẫn đang ổn để hỗ trợ tốt cho các công ty.
Đây là những yếu tố khá là tốt để chúng ta bắt đầu tích lũy lại khi đã chạm các vùng hỗ trợ. Ngoài ra Apple đã có doanh thu vượt mức mong đợi sau khi tung ra con bài chiến lược IP12.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.