Forex9999

[Bài 30] Sell cổ phiếu APPLE về 134

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
- Cổ phiếu APPLE đang ở giai đoạn chững, gần đầy APPLE cũng gặp khá nhiều tin không tốt về gian lân tuổi thọ pin, làm giảm tốc độ các IPHONE cũ sau khi ra đời IPhone mới
- Iphone X cũng đã ra mắt và không nhận được nhiều tín hiệu quá tích cực
- Vùng Fibi 50% là vùng nhiều khả năng CP này sẽ về trong tháng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.