QuoctoanFx

AAPL: Cơ hội đổi đời với cổ phiếu Mỹ

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
#AAPL: Cổ phiếu được nhiều người kỳ vọng sẽ tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Apple đang có vùng hỗ trợ quan trọng tại 123 . Mua và nắm giữ là nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu trong thời kỳ hoảng loạn đặc biệt với các dòng cổ phiếu BLUE CHIP này thì cơ hội làm giàu với APPLE là cực lớn.
Vùng giá có thể mua lên khuyến nghị tại mức 123$/1 cổ phiếu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.