NguyenThang33

Quả táo - Short

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
APPL đang hướng đến mức kháng cự của nó tại 214.27 và có khả năng giảm xuống mốc hỗ trợ tại 192.74.