GKFXPrimeVN

Apple giảm điều chỉnh để tiếp tục tăng mạnh!

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sau một thời gian phục hồi mạnh mẽ, AAPL có xu hướng sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi tăng nữa. Hiện tại khuyến nghị sell để ăn ngắn và lệnh buy limit để đón xu hướng điều chỉnh. Chiến lược có đặt SL, TP. Anh em tham khảo nhé.