MinhAnhhh

AAVE của bác nào yêu cầu đây ạ!!!

BINANCE:AAVEUSDT   AAVE / TetherUS
Ngày 20/9 11:00 chuyển sang tín hiệu tím, nếu Short lợi nhuận cao nhất có thể đạt đến 20.31%
Còn đợi đến tín hiệu xám đầu tiên mới đóng lệnh thì lợi nhuận vẫn còn 6.34%
Từ ngày 2/10 19:00 Tín hiệu bắt đầu chuyển xanh đại diện cho lệnh Long, lợi nhuận thả nổi bây giờ là 2.33%
Bạn có thể chờ đợi thêm

Chúc bro có một ngày giao dịch thắng lợi 😎

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.