Thaiteamtrader

#AAVEUSDT đang thử nghiệm Vùng cung

BINANCE:AAVEUSDT   AAVE / TetherUS
AAVEUSDT gần đây đã hình thành mô hình " 2 Đáy" tại khu vực 51 đô la. Mô hình này là một mô hình đảo chiều tăng giá được hình thành khi giá đạt đến một mức hỗ trợ nhất định, thoái lui và sau đó quay trở lại mức đó một lần nữa trước khi tăng cao hơn. Trong trường hợp của AAVEUSDT, mức hỗ trợ này là 51 đô la.
Sau khi hình thành Đáy đôi, giá đã bứt phá khỏi kênh giảm dần và cũng phá vỡ trên mức kháng cự tĩnh tại 68 đô la. Đây là một sự phát triển tích cực cho người mua vì nó cho thấy rằng có một sự thay đổi trong tâm lý thị trường theo hướng tăng giá.
Sau khi đột phá, giá hiện đang hình thành một "Kênh tăng dần". Kênh tăng dần là một xu hướng tăng được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Trong kênh này, giá dự kiến sẽ tiếp tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.