BINANCE:AAVEUSDT   AAVE / TetherUS
Đang phá trend D1, khả năng sẽ break out thành công cao. Kèo này all in mạnh thôi nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.