UPCOM:ABB   AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn đang thu hút dòng tiền đổ vào mạnh. ABB cũng ko ngoại lệ. Nếu dòng tiền đổ vào mạnh mẽ (volum) tăng đột biến đó là thời điểm thích hợp để mua ABB tại vùng giá tham khảo trên đồ thị!
Phân tích mang tính chất tham khảo và học hỏi. Đầu tư hay ko là sự sáng suốt của các bạn. Miễn trừ trách nhiệm!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.