nguyenduy2012

ABTBTC H4 Xu hướng tăng

HUOBI:ABTBTC   None
ABTBTC H4 Xu hướng tăng

Giá đang nằm trong vùng giá trị EMA .

Chỉ số MACD đang hướng lên trên, chỉ số RSI đang nằm trên 45
cho thấy xu hướng đi lên.

Kết luận: Có thể canh mua tại vị trí hiện tại Fibo 0.618 và bán ra tại kháng cự trên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.