nguyenduy2012

ABTBTC H4 Xu hướng tăng

HUOBI:ABTBTC   ArcBlock / Bitcoin
ABTBTC H4 Xu hướng tăng

Giá đang nằm trong vùng giá trị EMA .

Chỉ số MACD đang hướng lên trên, chỉ số RSI đang nằm trên 45
cho thấy xu hướng đi lên.

Kết luận: Có thể canh mua tại vị trí hiện tại Fibo 0.618 và bán ra tại kháng cự trên