TungDuong1

ACH Short 0.32 tp/sl 0.282/0.342

BINANCE:ACHUSDT   ACH / TetherUS
D1: MACD xuất hiện cây đỏ đầu tiên
RSI đang nằm trên trend
H4: giá đang dưới mây od93
Chikou thoáng, moment mạnh
RSI test trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.