UPCOM:ACV   AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
197 lượt xem
1
Mô hình 2 đáy đã hoàn thành , giá mục tiêu 115k
Bình luận: Thoát lệnh, hòa vốn

Bình luận

sao biết 115k bạn
Phản hồi
TrongLe williamchu1402
@williamchu1402, theo lý thuyết khi mô hình bị phá vỡ, giá mục tiêu sẽ đi một đoạn tương ứng bằng từ đáy mô hình tới đường cổ của mô hình
Phản hồi