LeTrongHoaiNam

ADA khả năng sẽ bật mạnh như EOS

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
COn ada này mình k hiểu lắm, nhưng mình đang thấy nó nằm trong trend core value, nên mua