Ninh-Do

ADA hiệu chỉnh hoàn thành tiếp tục cho sóng tăng

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA hiện có dấu hiệu hoàn thành quá trinh hiệu chỉnh 61.8% và có dấu hiệu phân kì đáy trên khung H1
Buy: 11
Sell: 15 18
Stoploss: màu đỏ