hiepvph

ADABTC chuẩn bị cho 1 cú breakout up đi lên.

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
- ADABTC chuẩn bị cho 1 cú breakout up đi lên!
- Vùng side đã hình thành từ 9/2018- Nay (~ 6 tháng)
- Vùng kháng cự ~1330 (màu xanh) đã qua 3 lần chạm. -> Kỳ vọng lần chạm 4,5 sẽ breakout
- Cung đã có dấu hiệu suy yếu khi đã ko thể đẩy giá xuống sâu hơn ở lần chạm vùng kháng cự thứ 3
- Hình thành mô hình tam giác tăng hoặc có thể là cup and hand.

- Target ở các vùng màu tím ~1493, ~1671
-> việc còn lại là buy and wait , maybe some day and max one week.
-> Niềm tin, sự kiên nhẫn, kiềm chế lòng tham!
CON CÁ TRƯỢT CHƯA HẲN LÀ CON CÁ TO !


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.