xuhuongvang1

Sóng ADA/BTC

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADA hiện tại con sóng khá tốt cho target 1450
Bình luận: ADA đã thoát cản cuối 1260 và bây giờ là 1450
Bình luận: ADA cập nhật điểm dừng trung hạn và dài hạn
Bình luận: Ada 1275