KentNT

ADA đang điều chỉnh

Giá xuống
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
RSI quá bán đang có sự điều chỉnh ở khung H4
Bình luận: Đang theo đúng chart đự đoán