LeTrongHoaiNam

ADA sắp đến điểm điều chỉnh

BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Mình tấy ADA đang tăng rất mạnh thời gian gần đây nhưng mọi người hãy cảnh giác những điểm kháng cự rất mạnh, ada có thể quay đầu trong tg sắp tới