ADA/ BTC - Binance(Bittrex)
Buy: 0.00000955 - 0.00000966
Sell: 0.00001091 - 0.00001156
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :3