Oraido

adabtc - up

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
1 số thông số kỹ thuật cho thấy 1 xu hướng tăng trong ngắn hạn. nếu có thêm các tin tức tốt đồng coin này có thể duy trì t ốc độ tăng trưởng trung hạn.
có thể đầu tư ngắn hạn taget 48x.
biểu đồ chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.