ADA/ BTC - Binance
Buy: 0.00001181 - 0.00001183
Sell: 0.00001228 - 0.00001234
P/s: Buy trong ngày tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo