NgPan37

Trước ngày Hard fork

KRAKEN:ADAUSD   Cardano / U. S. Dollar
57 lượt xem
0
Các holder ADA đang trải qua những ngày thật tuyệt vời khi ADA liên tiếp lập định.
Chúng ta chờ xem trước ngày hard fork có giá sẽ về đâu nhé.

Chỉ là ý tưởng, không phải lời khuyên đầu tư.

Bình luận