nhokkjdt

ADA/USDT H2 ngày 02/03/2019

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Cấu trúc sóng B khá rỗ để nhận ra. Khi a dài => C ngắn
lực mua sẽ quay trở lại nhanh chóng! good luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.