Thaiteamtrader

Ý tưởng #ADAUSDT - Khung thời gian H4 - @Thaiteamtrader

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
muốn có một bước đột phá mới từ chiếc cốc và tay cầm.
Giá đã có một đột phá rõ ràng từ các cấu trúc H4.
Thị trường đã bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự H4 gần đây và hiện tại nó đang kiểm định nó như một ngưỡng hỗ trợ mới chính xác ở mức Fibonacci 0,5
Thị trường cũng đang tạo ra cốc và tay cầm.
Tiếp cận: Giá cần tạo ra một đột phá mới từ ngưỡng kháng cự 4 giờ tiếp theo để đạt đến khu vực 0,38 đô la.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.