RichardNguyen16

Tìm target ada Bacs K8 - sáng

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
tìm target của ADA khi breack khỏi cái nêm giảm giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.