DatTong

ADAUSDT, CARDANO / TETHER, H4

Giá lên
DatTong Cập nhật   
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Trên D1, xuất hiện cặp nến đảo chiều.
Giá tạo mô hình 2 đáy trên TF H4.
--> Buy
Giao dịch đang hoạt động

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.