Trader-Pro-48

ADA đang tích luỹ H1 và H4

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Canh mua ở vùng 8760 như hình trên, chốt ở vùng 0,095
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.