minhthangvt3008

ADA/USD Giá sẽ đi về đâu ?

Giá lên
minhthangvt3008 Cập nhật   
BITTREX:ADAUSDT   Cardano / Tether
Khối lượng giao dịch giảm đã hình thành nên mô hình tam giác đi lên ( mô hình giá tiếp diễn )
Phá được mô hình này thì ADA/USD sẽ có Short target như sau :
Target 1 : 0.43 $
Target 2 : 0.48 $

----
Chúc các bạn may mắn ! Hãy like cho mình nhé nếu các bạn cảm thấy đồng quan điểm hihi . Thanks
Giao dịch đang hoạt động:
Mọi người kiên nhẫn với ADA/USD nhé ! Giá thì có vẻ thấp bởi vì có một số người đang dìm giá xuống. Hãy kiễn nhẫn chờ đợi đúng target và quên nó đi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.