BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Bước 1: Xác định xu hướng
Bước 2: Vùng giá quan trọng (xu hướng tăng: 2 KC - 1 HT & ngược lại). Sau đó check lại chart lớn để xem giá sẽ tới đâu
Bước 3: MA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.