Phamdong1969

ADA/USDT có thể có sóng hồi

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Trên đồ thị tuần cặp ADA/USDT vẫn đang xu hướng giảm. Tuy nhiên nến tuần đã có một cây nến xanh, MACD tiếp giáp đường số 0 . thông thường khi MACD tiếp giáp đường số 0 thì giá có sóng hồi, sau đó nếu lực đủ mạnh để chuyển giảm thành tăng , hay giảm tiếp thì chúng ta tính sau.
- Trên đồ thị ngày giá giao động trong biên độ rất hẹp chứng tỏ người bán thì không muốn bán nữa, người mua thì không mua giá cao
- Các chỉ số kỹ thuật đều bắt đầu đi từ vùng quá bán đi lên
+ Rất có thể cặp ADA/USDT sẽ có một sóng hồi lên vùng giá 0,064$
+ Nếu trường hợp có cây nến ngày đóng dưới 0.043$ thì đợt phục hồi sẽ không xảy ra!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.