WindyCloud

đến lượt ADA

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
sau khi giá break khỏi xu hướng giảm ngắn hạn trên h4, sóng tăng mới khả năng cao sẽ được hình thành, mục tiêu test lại ATH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.